ข่าวสาร

แนวทางการร่วมมือระหว่างคณะ (คณะพยาบาลศาสตร์ Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy)

แนวทางการร่วมมือระหว่างคณะ (คณะพยาบาลศาสตร์ Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy)

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, August 28, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ Nguyen Thi Chiem อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานานาชาติคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy ได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์เกี่ยวกับแนวทางการร่วมมือระหว่างคณะในอนาคต

 

Assistant Professor Dr. Anchalee Jansem, Dean, Ms. Nguyen Thi Chiem, Vietnamese Lecturer in the Center for International Studies, and Dean from Faculty of Nursing, Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy strengthened academic relationships for our future cooperation via a zoom meeting.

Print

Number of views (45)/Comments (0)