ข่าวสาร

รับสมัครนิสิตขอรับทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

รับสมัครนิสิตขอรับทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

Author: Prapawan Tantrakul/Monday, August 31, 2020/Categories: ข่าวทุน

[ส่วนกิจการนิสิต]

 

รับสมัครนิสิตขอรับทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุนๆ ละ15,000 บาท โดยนิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่มูลนิธิฯกำหนดและมีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่แนบมานี้ ส่งผ่านมหาวิทยาลัยมายังส่วนกิจการนิสิตภายในวันที่ 8 กันยายน 2563 หรือสามารถส่งด้วยตัวเองที่ไปรษณีย์ "มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เลขที่ 12 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700"

 

สามารถดูเกณฑ์รับสมัครและใบสมัครได้ที่

http://studentaffairs.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7931&ArtMID=19400&ArticleID=14739

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-649-5000 ต่อ 12087 คุณนฤมล (เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษาของ มศว)

Print

Number of views (46)/Comments (0)