ข่าวสาร

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) เปิดรับสมัครนิสิตขอรับทุน

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) เปิดรับสมัครนิสิตขอรับทุน

Author: Prapawan Tantrakul/Monday, August 31, 2020/Categories: ข่าวทุน

[ส่วนกิจการนิสิต]

 

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) เปิดรับสมัครนิสิตขอรับทุน

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) เปิดรับสมัครนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขอรับทุนการศึกษา

-โดยนิสิตที่ประสงค์ส่งใบสมัครผ่านทางมหาวิทยาลัย ให้ส่งได้ภายในวันที่ 23 ต.ค. 2563 (เจ้าหน้าที่ขอเวลาตรวจสอบเอกสารก่อนส่ง)

-หากนิสิตรายใดที่ประสงค์ส่งด้วยตัวเองให้ส่งโดยตรงไปยังมูลนิธิตั้งเซ็กกิม ภายในวันที่ 30 ต.ค. 2563

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทร. 02 6495000 ต่อ 12087

 

http://www.nanmee.com/news_event.php?fieldID=177&cate=2&fbclid=IwAR0Vxh7RcyQoiDpcysFk0gilAc6ffBmpI9xzFMu2cCCSGjX0QsSF3Lzig1o

Print

Number of views (98)/Comments (0)