ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSOC) ครั้งที่ 13

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSOC) ครั้งที่ 13

Author: Prapawan Tantrakul/Tuesday, September 1, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิจัย ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSOC) ครั้งที่ 13 วันที่ 17 - 18 กันยายน 2563 โดยมีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ ท่านสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ

Print

Number of views (32)/Comments (0)