ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจนา วงศ์ษา ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจนา วงศ์ษา ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

Author: Prapawan Tantrakul/Wednesday, September 2, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจนา วงศ์ษา (ตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562) ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

ปัจจุบัน นางสาวกาญจนา วงศ์ษา ได้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Print

Number of views (30)/Comments (0)