ข่าวสาร

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “ภาวะโรคซึมเศร้า : การสังเกตและการแก้ไขปัญหานิสิต”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “ภาวะโรคซึมเศร้า : การสังเกตและการแก้ไขปัญหานิสิต”

Author: Prapawan Tantrakul/Wednesday, September 2, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “ภาวะโรคซึมเศร้า : การสังเกตและการแก้ไขปัญหานิสิต”

วิทยากร

อาจารย์ ดร.สุพัทธ แสนแจ่มใส

อาจารย์ดารวันต์ รักสัตย์

วันที่ 2 กันยายน 2563

เวลา 9.00-12.00 น.

Print

Number of views (30)/Comments (0)