ข่าวสาร

กำหนดการงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2563

กำหนดการงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2563

Author: Prapawan Tantrakul/Thursday, September 3, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4

อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

กำหนดการงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

เวลา 08.00 น. – 09.00 น. - ลงทะเบียน และรับประทานเครื่องดื่ม (Welcome Drink)

ณ บริเวณด้านหน้าหอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 (วงดนตรีไทยบรรเลง)

- ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

เวลา 09.00 น. – 09.05 น. - ผู้เกษียณฯ พร้อมกัน ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (นั่งตามแผนผังที่จัดไว้)

เวลา 09.05 น. – 09.15 น. - ชมวีดิทัศน์แนะนำผู้เกษียณฯ

- ชมการแสดงรำอวยพรมุทิตาจิตจตุรพิธพรชัย

เวลา 09.15 น. – 10.30 น. - อธิการบดีประธานในพิธี กล่าวแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณฯ และมอบของที่ระลึก

เวลา 10.30 น. – 10.45 น. - ผู้แทนผู้เกษียณฯ กล่าวแสดงความรู้สึก

เวลา 10.45 น. – 11.00 น. - ร้องเพลง “ด้วยรักและผูกพัน” และ “คำสัญญา” ร่วมกัน

- อธิการบดีประธานในพิธีและผู้เกษียณฯ ถ่ายภาพหมู่

เวลา 11.00 น. - ผู้เกษียณฯ รับมอบดอกไม้แสดงกตเวทิตาจิตจากผู้มาร่วมงานตามอัธยาศัย / ปิดงาน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=30740

Print

Number of views (37)/Comments (0)