ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฎพร โหลสกุล ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในผู้นำเยาวชนและเครือข่ายผู้นำเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฎพร โหลสกุล ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในผู้นำเยาวชนและเครือข่ายผู้นำเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Author: Prapawan Tantrakul/Thursday, September 3, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฎพร โหลสกุล ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในผู้นำเยาวชนและเครือข่ายผู้นำเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ACE Youth Camp 2020 จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ UNDP และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Print

Number of views (43)/Comments (0)