ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564

Author: Prapawan Tantrakul/Thursday, September 3, 2020/Categories: ข่าวทุน

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดทุน https://drive.google.com/file/d/1glxBgDMG__KCgj7c3HAX39rDWyuZL3jx/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

https://drive.google.com/file/d/13bKC5TV3fkN1OG3iqZAF5q31TZz1buU7/view?usp=sharing

Print

Number of views (61)/Comments (0)