ข่าวสาร

การเจรจาความร่วมมือระหว่างผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติแมนดาริน ผู้ประสานงานจาก Ocean University Cunjin College และคณบดี

การเจรจาความร่วมมือระหว่างผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติแมนดาริน ผู้ประสานงานจาก Ocean University Cunjin College และคณบดี

Author: Prapawan Tantrakul/Thursday, September 10, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติแมนดาริน และผู้ประสานงานจาก Ocean University Cunjin College เข้าพบคณบดี เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์การทำงาน สำหรับนิสิตหลักสูตรต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์ รวมทั้งการรับนิสิตต่างชาติในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

Assistant Professor Dr. Anchalee Jansem, Dean discussed with the Executive Director from Mandarin International School together with the Program Coordinator from Ocean University Cunjin College for undergraduate internship opportunities and foreign graduate admissions.

Print

Number of views (25)/Comments (0)