ข่าวสาร

ฝ่ายวิชาการขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ฝ่ายวิชาการขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, September 11, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[ฝ่ายวิชาการ]


ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


Congratulations to the instructors from the Faculty of Humanities who won Dare to Change Project Prizes and Recognition in Strengthening the Twenty-First Century Skills.

Print

Number of views (25)/Comments (0)