ข่าวสาร

ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัย มศว เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1

ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัย มศว เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, September 11, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[ฝ่ายวิจัย]

 

ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัย มศว เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1

เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนตามกรอบงานวิจัยของชาติ ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม"

ระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 63 ณ โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท 57 (BTS ทองหล่อ)

 

วิทยากรโดย คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาด้านการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำด้านการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 63

Print

Number of views (31)/Comments (0)