ข่าวสาร

งานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีครบรอบ 71 ปี

งานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีครบรอบ 71 ปี

Author: Prapawan Tantrakul/Wednesday, September 16, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย อ.ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่าเข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีครบรอบ 71 ปี ที่คณะศึกษาศาสตร์ ในวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563

On 16 September 2020, Asst. Prof. Dr. Anchalee Jansem, Dean; Asst. Prof. Dr. Nuntana Wongthai, Associate Dean for Academic Affairs and Research together with Lecturer Prapaporn Limjitsomboon, Associate Dean for​ Student​ Development​ and​ Alumni​ Engagement attended the 71st Anniversary of the Founding of the Faculty of Education and Prof. Dr. Saroj Buasri Day.

Print

Number of views (51)/Comments (0)