ข่าวสาร

การเจรจาความร่วมมือด้านนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาและกิจกรรมเชิงรุกในยุคดิจิทัล

การเจรจาความร่วมมือด้านนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาและกิจกรรมเชิงรุกในยุคดิจิทัล

Author: Prapawan Tantrakul/Thursday, September 17, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เจรจาความร่วมมือด้านนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาและกิจกรรมเชิงรุกในยุคดิจิทัลกับ Regional Director, New York Times, Singapore และ Ms.Fern Long, Head of Education and Corporate Digital, Asia Pacific, New York Times

On 16 September 2020, Asst. Prof. Dr. Anchalee Jansem, Dean had an integrative negotiation in English-teaching innovation with the Regional Director of New York Times, Singapore and Ms.Fern Long, the Head of Education and Corporate Digital, Asia Pacific, New York Times.

Print

Number of views (52)/Comments (0)