ข่าวสาร

การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์กับรองศาสตราจารย์ ดร. ดิกซัน หว่อง คณบดี คณะภาษาสมัยใหม่และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งฮ่องกง

การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์กับรองศาสตราจารย์ ดร. ดิกซัน หว่อง คณบดี คณะภาษาสมัยใหม่และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งฮ่องกง

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, September 18, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และอาจารย์ ดร.สกุลรัตน์ วรธำรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์กับรองศาสตราจารย์ ดร. ดิกซัน หว่อง คณบดี คณะภาษาสมัยใหม่และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งฮ่องกง เกี่ยวกับแนวทางการร่วมมือระหว่างคณะในอนาคต

On 4 September 2020, Assistant Professor Dr. Anchalee Jansem, Dean and Dr. Sakulrat Worathumrong, Assistant​ Dean​ for​ Global​ Communication​ and​ Special Affairs discussed academic relationships for future collaboration with Associate Professor Dr. Dixon Wong, Acting Head of School of Modern Languages and Cultures via a zoom meeting.

Print

Number of views (59)/Comments (0)