ข่าวสาร

การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์เกี่ยวกับแนวทางการร่วมมือระหว่างคณะในอนาคต Ep.3

การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์เกี่ยวกับแนวทางการร่วมมือระหว่างคณะในอนาคต Ep.3

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, September 18, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับ ASEAN & Beyond EP.3 เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอน การจัดสอบในช่วง COVID-19 ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์และคณะมนุษยศาสตร์ มศว ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา สุทธิวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา คณะอักษรศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ รวมทั้ง ดร.สุรีเนตร จรัสจรุงเกียรติ อาจารย์ประจำและหัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางได้ให้เกียรติร่วมเสวนาในครั้งนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และอาจารย์ ดร.สกุลรัตน์ วรธำรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการสื่อสารสากลและกิจการพิเศษดำเนินรายการ

On 18 September 2020, Assistant Professor Dr. Anchalee Jansem, Dean; Dr. Sakulrat Worathamrong, Assistant​ Dean​ for​ Global​ Communication​ and​ Special Affairs; Associate Professor Dr.Titima Suthiwan, Director of Centre for Language Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, National University of Singapore (NUS); and Dr. Sureenare Jaratjarungkiat, Head of the Thai Department, Centre for Modern Languages, School of Humanities and Social Sciences, Nanyang Technological University (NTU) strengthened academic relationships for our future cooperation via a zoom meeting.

Print

Number of views (78)/Comments (0)