ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลีที่ได้รางวัลจากกิจกรรมการแข่งขัน Quiz on Korea 2020

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลีที่ได้รางวัลจากกิจกรรมการแข่งขัน Quiz on Korea 2020

Author: Prapawan Tantrakul/Monday, September 21, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

     ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลีที่ได้รางวัลจากกิจกรรมการแข่งขัน Quiz on Korea 2020 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 18:00 น. โดยรวมรางวัลที่ได้รับทั้งสิ้นจำนวน 7 รางวัล ได้แก่

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1: นางสาวปุณยวีร์ สอนสันต์ นิสิตปี 1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2:  นางสาวสุธาสินี ผิวอ่อน นิสิตปี 1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3:

นางสาวพลอยชมพู ธนูทอง นิสิตปี 2

นางสาวธนัชชา เลาหะกังวาลวิทย์ นิสิตปี 2

นางสาวญาดา ทรัพย์ภารีย์   นิสิตปี 2

นางสาวโซเฟีย พิราสเต  นิสิตปี 2

นางสาวฐานกัญ หนูจันทร์  นิสิตปี 1

Print

Number of views (70)/Comments (0)