ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์ขอขอบคุณ ดร.พนม-อาจารย์นงนวล พงษ์ไพบูลย์ ที่ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 10,000 บาท

คณะมนุษยศาสตร์ขอขอบคุณ ดร.พนม-อาจารย์นงนวล พงษ์ไพบูลย์ ที่ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 10,000 บาท

Author: Prapawan Tantrakul/Tuesday, September 22, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวทุน

คณะมนุษยศาสตร์ขอขอบคุณ ดร.พนม-อาจารย์นงนวล พงษ์ไพบูลย์ ที่ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 10,000 บาท

หากท่านมีความประสงค์ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ทางคณะฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

Print

Number of views (76)/Comments (0)