ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ข่าวรายสัปดาห์ที่ 4 เดือนกันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์ข่าวรายสัปดาห์ที่ 4 เดือนกันยายน 2563

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, September 25, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

         ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรส่งข้อมูลข่าวสารที่ท่านต้องการประชาสัมพันธ์ บอกเล่า แลกเปลี่ยนผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ของคณะฯ

ท่านสามารถส่งข้อมูลรายละเอียดมาได้ที่ e-mail : huswu@g.swu.ac.th โดยจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวรายสัปดาห์

         ทั้งนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งข่าวประจำสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกันยายน 2563 รายละเอียดดังนี้

Print

Number of views (50)/Comments (0)