ข่าวสาร

งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ มศว ประสานมิตร และองครักษ์

งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ มศว ประสานมิตร และองครักษ์

Author: Prapawan Tantrakul/Monday, September 28, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[ฝ่ายวิชาการ]

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ มศว ประสานมิตร และองครักษ์

รายละเอียดตามเอกสาร

Print

Number of views (48)/Comments (0)