ข่าวสาร

กำหนดวันหยุดราชการวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2563 ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์

กำหนดวันหยุดราชการวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2563 ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์

Author: Prapawan Tantrakul/Monday, September 28, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[ฝ่ายวิชาการ]

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2563 ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์

รายละเอียดดังเอกสาร

Print

Number of views (92)/Comments (0)