ข่าวสาร

ตารางสอบกลางภาค 1/2563 รายวิชาศึกษาทั่วไป

ตารางสอบกลางภาค 1/2563 รายวิชาศึกษาทั่วไป

Author: Prapawan Tantrakul/Tuesday, September 29, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้]

 

ตารางสอบกลางภาค 1/2563 รายวิชาศึกษาทั่วไป

โดยมีการจัดสอบสอบผ่านระบบออนไลน์ผ่าน https://moodle.swu.ac.th

ข้อปฏิบัติ 

* อาจารย์ผู้สอนจะส่ง คู่มือการสอบออนไลน์ ให้กับนิสิตทุกคน โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนการสอบ

** โปรดตรวจสอบ รหัสบัวศรีไอดี และ รหัสผ่าน สำหรับเข้าระบบทดสอบ หากพบปัญหาให้รีบติดต่อที่ helpdesk@g.swu.ac.th

*** ขอให้นิสิตเตรียมพร้อมในการสอบออนไลน์ก่อนอย่างน้อยเวลา 15 นาที และหากพบการทุจริตในการสอบ 🚨"ปรับตกทุกกรณี"🚨

 

ขอให้นิสิตทุกคนโชคดีกับการสอบออนไลน์

Print

Number of views (59)/Comments (0)