ข่าวสาร

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ Dare to Change โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ Dare to Change โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

Author: Prapawan Tantrakul/Tuesday, September 29, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[ฝ่ายวิชาการ]

โครงการ “Dare to Change” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 – 12.00 น. ผ่านทาง Facebook Live ของฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ Dare to Change โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล โดยมีกำหนดการดังนี้

♦️การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อุดมศึกษาในยุค New Normal” โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

♦️การเสวนาในหัวข้อ “แรงบันดาลใจและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ” โดย รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธ์ศิรอรรถ ผศ.ดร.จิตติมา มานะกิจ และ อาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล

♦️การมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมประกวดโครงการและผ่านการคัดเลือก

♦️ ลิ้งค์การเข้าร่วมรับฟังออนไลน์

https://www.facebook.com/wichakanswu

Print

Number of views (33)/Comments (0)