ข่าวสาร

สำนักหอสมุดกลาง จะเริ่มนำ "CL OpenAthens" มาใช้แทน "CLVPN" ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

สำนักหอสมุดกลาง จะเริ่มนำ "CL OpenAthens" มาใช้แทน "CLVPN" ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

Author: Prapawan Tantrakul/Thursday, October 1, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[สำนักหอสมุดกลาง มศว]

 

CL OpenAthens

สำนักหอสมุดกลาง จะเริ่มนำ "CL OpenAthens" มาใช้แทน "CLVPN" ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ผู้ใช้บริการต้อง **ทำการเชื่อมต่อ CL OpenAthens ไม่ว่าจะเข้าใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์จากภายในหรือภายนอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย โดยการ Sign in 1 ครั้ง สามารถเข้าใช้งานได้ 8 ชั่วโมง**

เข้าใช้งานได้ที่ : https://bit.ly/2RZRgvq

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Inbox Facebook : @สำนักหอสมุดกลาง มศว

Line : @libswu

Email : asklibrarian@g.swu.ac.th

โทรศัพท์ : 02-6495000 ต่อ 15386 , 02-6495443

Print

Number of views (25)/Comments (0)