ข่าวสาร

ขอความร่วมมือนิสิตตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์

ขอความร่วมมือนิสิตตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, October 2, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[ฝ่ายวิชาการ]

 

ขอความร่วมมือนิสิตตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ โดยสามารถ click ที่ link ด้านล่างนี้ หรือสแกน QR Code ในภาพ

ขอบคุณค่ะ

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6BlMof4GYNwplFMT9d8d3PCrMoZDNQpz3f3fyMq50A2lt8g/viewform

Print

Number of views (29)/Comments (0)