ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ Meiji University Global Workshop Online

มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ Meiji University Global Workshop Online

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, October 2, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์]

มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ Meiji University Global Workshop Online เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดและวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติผ่านการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2563

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครโดยการสแกน QR Code ดังเอกสารแนบ

Print

Number of views (33)/Comments (0)