ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักร

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักร

Author: Prapawan Tantrakul/Monday, October 5, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักร The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF) ในระดับ Senior Fellow จากสถาบัน Higher Education Academy

Print

Number of views (30)/Comments (0)