ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า หลักสูตร กศ.บ. ภาษาอังกฤษที่ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ในปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า หลักสูตร กศ.บ. ภาษาอังกฤษที่ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ในปี 2563

Author: Prapawan Tantrakul/Tuesday, October 6, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า หลักสูตร กศ.บ. ภาษาอังกฤษที่ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ในปี 2563

Print

Number of views (30)/Comments (0)