ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัล  หัวข้อ “การผลิตสื่อการสอนดิจิทัลอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรเเกรม Microsoft PowerPoint และ Powtoon”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัล หัวข้อ “การผลิตสื่อการสอนดิจิทัลอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรเเกรม Microsoft PowerPoint และ Powtoon”

Author: Prapawan Tantrakul/Tuesday, October 6, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

 

[ฝ่ายวิชาการ]

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัล

หัวข้อ “การผลิตสื่อการสอนดิจิทัลอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรเเกรม Microsoft PowerPoint และ Powtoon” โดยวิทยากร คือ อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น.

ณ ห้อง 301 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์

 

**รับจำนวนจำกัด 19 ที่นั่ง (สมัครได้โดยสแกน QR Code)

และขอความกรุณานำโน้ตบุ๊กที่มีโปรแกรม PowerPoint version 2013 ขึ้นไป หรืออย่างน้อย version 2010 เพื่อจะสามารถสร้างวิดีโอได้มาด้วย

Print

Number of views (28)/Comments (0)