ข่าวสาร

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัย มศว เข้าร่วมโครงการเทคนิคและรูปแบบการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (MANUSCRIPT)

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัย มศว เข้าร่วมโครงการเทคนิคและรูปแบบการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (MANUSCRIPT)

Author: Prapawan Tantrakul/Thursday, October 8, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[ฝ่ายวิจัย]

 

📢 ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัย มศว เข้าร่วมโครงการเทคนิคและรูปแบบการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (MANUSCRIPT) 📢

📆 ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 📆

ณ โรงแรมแลนด์มาร์ก สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

👨‍🏫 วิทยากรโดย 👨‍🏫 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

📍 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2563 ที่ https://forms.gle/9Gy5ftfS6ccxh7Hd7 หรือสแกน QR CODE

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ทาง https://www.facebook.com/researchswu/ และแจ้งไปยังเมลของผู้สมัคร

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11017-8, 11082 นายสุทัศนัยน์ ขอมธิดา ☎️

Print

Number of views (30)/Comments (0)