ข่าวสาร

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2020

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2020

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, October 9, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2020

เป็นระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย. 2563 งดการเรียนการสอน ทั้งที่ มศว ประสานมิตรและองครักษ์

Print

Number of views (35)/Comments (0)