ข่าวสาร

ขอเชิญชวนเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

ขอเชิญชวนเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, October 9, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[ฝ่ายวิจัย]

 

ขอเชิญชวนเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

http://nlrc.mol.go.th/

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

Print

Number of views (19)/Comments (0)

Documents to download