ข่าวสาร

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนารถบพิตร

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนารถบพิตร

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, October 9, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดี อ.ดร.นรินธร สมบัตินันท์ แบร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนารถบพิตร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร :ภาพถ่าย

 

On 9 October, 2020, Assistant Professor Dr. Anchalee Jansem, Dean; Dr. Narinthorn S. Behr, Associate Dean for Administration and Academic Services; Assistant Professor Dr. Nuntana Wongthai, Associate Dean for Academic Affairs and Research together with our staff participated in King Bhumibol Memorial Day, 1st floor, Innovation Building: Prof. Dr. Saroj Buasri, Srinakharinwirot University.

Print

Number of views (21)/Comments (0)