ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ) LCC สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-เยอรมัน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารระดับประเทศ (ออนไลน์)

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ) LCC สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-เยอรมัน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารระดับประเทศ (ออนไลน์)

Author: Prapawan Tantrakul/Wednesday, October 14, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ) LCC สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-เยอรมัน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารระดับประเทศ (ออนไลน์) ระดับมหาวิทยาลัย

ในงานสัปดาห์ภาษาเยอรมัน “Digitale Woche der deutschen Sprache” หัวข้อ “Unsere neue Normalität - วิถีชีวิตใหม่” ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563

โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

นายเอกวิน เรืองโรจน์กิจกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านทักษะการเขียน ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ ดร.สุพัชชา เจนณะสมบัติ

อาจารย์วรพงษ์ เจริญกรกิจ และอาจารย์สมบุญ ปิยะสินธุ์ชาติ

นางสาวฐิติพร เฟื่องอาวรณ์, นายณฐกร โพธิสาร, นายเจษฎากร พองชัยภูมิ และนางสาวรุจี วรสุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการประกวดสื่อผสม

Print

Number of views (19)/Comments (0)