ข่าวสาร

การอบรมการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN-QA

การอบรมการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN-QA

Author: Prapawan Tantrakul/Wednesday, October 14, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN-QA ณ คณะมนุษยศาสตร์ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยมี ผศ.ดร.กิตติพล ฐิโนทัย ผศ.ดร.สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล อาจารย์วรพงษ์ เจริญกรกิจ และอาจารย์ ดร.สกุลรัตน์ วรธำรง เป็นวิทยากร

On 14 October, 2020, lecturers and staff from the Faculty of Humanities attended the seminar on Internal Quality Assurance of AUN-QA program by Assistant Prof.Dr.Kittipol Thinothai; Assistant Prof.Dr.Sunporn Eiemmongkolsakul; Ajarn Worapong Charoengongit and Dr.Sakulrat Worathumrong.

Print

Number of views (20)/Comments (0)