ข่าวสาร

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

Author: Prapawan Tantrakul/Monday, October 19, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ได้โดย

1.เข้าไปยังเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th/?fbclid=IwAR0H_01q7k6jHI5OOjfCig25eD1HG8Re6cFrePYw3fFivA-T0l07qXkxtBQ

2.เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชน

*ภายในวันที่ 16 ตุลาคม -12 พฤศจิกายน 2563*

Print

Number of views (48)/Comments (0)