ข่าวสาร

ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

Author: Prapawan Tantrakul/Tuesday, October 20, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 – 15 ธันวาคม 2563

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Print

Number of views (49)/Comments (0)

Documents to download