ข่าวสาร

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม ให้สัมภาษณ์กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เกี่ยวกับรายละเอียดของคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม ให้สัมภาษณ์กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เกี่ยวกับรายละเอียดของคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

Author: Prapawan Tantrakul/Monday, October 26, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม ให้สัมภาษณ์กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เกี่ยวกับรายละเอียดของคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยน้องๆนักเรียนมีความสนใจในสาขาวิชาภาษาเกาหลี ของคณะฯเป็นพิเศษ

 

Assistant Professor Dr. Anchalee Jansem, Dean gave a special interview to Santiratwitthayalai School’s student representatives whose specific interest is at B.A. in Korean Language Program, Faculty of Humanities, for their future undergraduate study at the Faculty.

Print

Number of views (45)/Comments (0)