ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดการทำสื่อการทำการตลาดออนไลน์ สำหรับนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดการทำสื่อการทำการตลาดออนไลน์ สำหรับนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

Author: Prapawan Tantrakul/Wednesday, October 28, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดการทำสื่อการทำการตลาดออนไลน์ สำหรับนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2020 จัดโดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

     นิสิตคณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาตะวันออก เอกภาษาจีน ชั้นปีที่ 4

นางสาวจิราพรรณ แซ่ล้อ

นางสาวปัญจมาสน์ จวงดี

นางสาววรวีร์ คงคารวิวรรณ

     นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ชั้นปีที่ 3

นายศรัณญ์ ณ นคร

นายอดิเทพ เดชกิต

Print

Number of views (41)/Comments (0)