ข่าวสาร

ภาพกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2020 กิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2020 กิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Author: Prapawan Tantrakul/Tuesday, November 10, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2020 กิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมเยี่ยมชมงาน และพูดคุยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มาร่วมชมกิจกรรม ณ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Print

Number of views (27)/Comments (0)