ข่าวสาร

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกคณะมนุษยศาสตร์ SWU OPEN HOUSE วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกคณะมนุษยศาสตร์ SWU OPEN HOUSE วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563

Author: Prapawan Tantrakul/Tuesday, November 10, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกคณะมนุษยศาสตร์ SWU OPEN HOUSE เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทั่วประเทศได้ร่วมกิจกรรมแนะนำการรับสมัครคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อมาศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ และเพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สนใจได้รู้จักหลักสูตร สาขาวิชาของคณะฯ ที่เปิดสอนมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานเต็มไปด้วยความรู้ และความสนุกสนานจากกิจกรรมต่างๆของแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

ขอขอบคุณคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

#ทีมมศว

#TheAmazingSWULand

#SWULand

#SWUOPH2020

#HMlandแดนSNOW

#ปั้นหิมะที่มนุดด้วยกันมั้ย

Print

Number of views (27)/Comments (0)