ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านปรัชญาและศาสนา" ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านปรัชญาและศาสนา" ครั้งที่ 1

Author: Prapawan Tantrakul/Tuesday, November 10, 2020/Categories: ข่าวทุน

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา

"ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านปรัชญาและศาสนา" ครั้งที่ 1

จำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 - 18 พฤศจิกายน 2563

- สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 2 - 3 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (เท่านั้น)

ขั้นตอนการสมัคร / คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์คัดเลือกรับทุน (ตามประกาศดังแนบ)

 

นิสิตที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่

นางสุภาวดี เปล่งเสียง

ณ ห้อง 222 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Print

Number of views (39)/Comments (0)

Documents to download