ข่าวสาร

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีกิจกรรม: สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีกิจกรรม: สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, November 13, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีกิจกรรม: สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

- พิธีมอบเกียรติบัตรนวัตกรรมการเรียนรู้

- การบรรยาย เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล

ณ โรงยิมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ขอบคุณรูปภาพจาก Facebook Page: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

On 13 November 2020, Assistant Professor Dr. Anchalee Jansem, Dean; Assistant Professor Dr. Nuntana Wongthai, Associate Dean for Academic Affairs and Research and Lecturer Prapaporn Limjitsomboon, Associate Dean for​ Student​ Development​ and​ Alumni​ Engagement were invited as special guests for ED Internship project held at Prasarnmit Demonstration School (Secondary).

 

Print

Number of views (24)/Comments (0)