ข่าวสาร

ข้อมูลเบื้องต้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อมูลเบื้องต้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

Author: Prapawan Tantrakul/Wednesday, November 18, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

-สารจากอธิการบดี

-คำกล่าวคำปฏิญาณตน

-ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

-การแต่งกายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

-ข้อบังคับ

-ประกาศจากฝ่ายรักษาความปลอดภัย

-ตารางวันฝึกซ้อมและวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

-แผนผังการจราจรพื้นที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

#ทีมมศว

 

[Institute of Culture and Arts]

Important graduation ceremony 2019 information

Print

Number of views (20)/Comments (0)