ข่าวสาร

แผนด้านอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570 ฉบับสมบูรณ์

แผนด้านอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570 ฉบับสมบูรณ์

Author: Prapawan Tantrakul/Wednesday, November 18, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แผนด้านอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570 ฉบับสมบูรณ์ จัดทำโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Higher Education and Manpower Development Strategies year 2021 - 2527 by Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
 

Print

Number of views (19)/Comments (0)

Documents to download