ข่าวสาร

การรายงานตัวและฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

การรายงานตัวและฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

Author: Prapawan Tantrakul/Saturday, November 21, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศการรายงานตัวและฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร 14 (เรียนรวม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ภายในงาน ผศ.ดร.อัญชลี  จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้มอบโอวาทแก่บัณฑิตปีการศึกษา 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์  สิทธิ์ศิรอรรถ อาจารย์อัจฉรา ประดิษฐ์ และคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ทำการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2562 และแจ้งข้อปฏิบัติในวันดังกล่าว โดยมีอาจารย์ ดร.ชาญ รัตนะพิสิฐ และอาจารย์อนุสรา ดีไหว้เป็นพิธีกร

On Saturday 21 November 2020, Graduation Ceremony Rehearsal I was held at Srinakharinwirot University Prasarnmit Campus. Assistant Professor Dr. Anchalee Jansem gave her speech to our new 2019 graduates. The graduation ceremony rehearsal was managed by lecturers and student volunteers from the Faculty of Humanities.

Print

Number of views (16)/Comments (0)