ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย กศ.บ. ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดแต่งคำประพันธ์ ระดับอุดมศึกษา โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 12

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย กศ.บ. ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดแต่งคำประพันธ์ ระดับอุดมศึกษา โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 12

Author: Prapawan Tantrakul/Monday, January 11, 2021/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติพันธ์ บุบผานนท์ นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย กศ.บ. ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดแต่งคำประพันธ์ ระดับอุดมศึกษาโครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 12 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศผล ณ วันที่ 9 มกราคม 2564
#นิสิตนักกิจกรรม

On 9 January 2021, Faculty of Humanities expresses congratulations to Mr.Kittipan Bubphanon, a first-year undergraduate student in the Thai program, in receiving an honorable mention in composing poem competition at a higher educational level, Kru Thai Rak Phasa project #12 held by Suan Sunandha Rajabhat University.

Print

Number of views (41)/Comments (0)