ข่าวสาร

ขอเชิญนิสิตส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนนักเขียนสารคดีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม

Author: supattra peungkusol/Monday, July 11, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการเยาวชนนักเขียนสารคดีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มศว ที่สนใจ สามารถกรอกใบสมัครหน้าสุดท้ายในเอกสารที่แนบมา และส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : supattrape@g.swu.ac.th

Print

Number of views (625)/Comments (0)

Documents to download