ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา : อาสาฬหบูชา

Author: supattra peungkusol/Wednesday, July 13, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าอาคารประสานมิตร (อาคาร3) รายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการตามเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (566)/Comments (0)

Documents to download