ข่าวสาร

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560

Author: supattra peungkusol/Wednesday, July 13, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ที่สนใจ โปรดกรอกใบสมัครตามเอกสารที่แนบมา และยื่นใบสมัครได้ที่ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ ภายใน 19 สิงหาคม 2559 
รายละเอียดและใบสมัครตามเอกสารที่แนบมา 

Print

Number of views (751)/Comments (0)

Documents to download